Adana'da Gezilecek Yerler Listesi

Güncellenme : 18.04.2023 15:59:53

⇗ Paylaş ⇗ Site İçi Arama ⇗ Adana Rehberi Liste

Türkiye’de Akdeniz Bölgesinin tarihi şehirlerden biri olan Adana'da bulunan mevcut müzeler, antik kentler ve milli parklar haricinde gezilecek daha bir çok güzellik vardır.

Ayrıca Edirne şehrinde bulunan tüm destinasyonlara @Adana Tur Rehberi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Şar Komana Antik Kenti (Comana Antik Kenti)

Kizzuvatna Krallığının Başkenti olarak da adı geçen Şar Komana Antik Kenti Adana'nın Tufanbeyli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şarköyü'nün eski yerleşim adıdır. Commona Antik Kenti olarak da anılmaktadır. Comona Çukurova Bölgesinde Hititler döneminde dini bir krallık olan Kizzuwatna'nın en önemli şehirlerindendir.

Tarihi Kırık Kilise 1968'de kentte yapılan kazıda kilisenin planı ve çevre yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin iç kısmında, M.S. 311 tarihlenen Senatör Aurelius Cladius Hermodorus'a ait mezar bulunmuştur. Mezar dikdörtgen planlıdır. Mezarın batı bölümünde Hermodorus'a ait kitabe bulunmaktadır. Mezarın doğu duvarı kayalık zemin üzerindedir. Söz konusu mezar kilisenin alt katında yer almaktadır. Kilise mezarın üzerine yapılmıştır. Kilise dökdörtgen planlı olup,arkada apsis ve apsis yanlarında dikdörtgen mekanlar ve odalar mevcuttur. Kilisenin ön cephesi altında giriş kapısı bulunmakta ve üstte ise ortada büyük yanlarda küçük olmak üzere tonozlu üç pencere dışarı açılmaktadır. Kilise cephesi üçgen alınlıklı olup semerdam çatıya sahiptir. Kiliseye ait mimari parçalar çevreye dağılmış vaziyette bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır.

Antiochia ad Pyramum Şehri

Adana Gezilecek Yerler içinde Ceyhan Nehri’nin yanında yer almış antik şehirdir. Magarsa'nın yerine inşa edilmiştir. Antiochia ad Pyramum kalıntıları, Adana'nın Karataş ilçesinden birkaç km. uzakta, Karataş yarımadasında yer almaktadır. Ceyhan'ın yatağı antik zamanlardan bu yana yer değiştirmiş olduğundan şehir artık nehrin kıyısında yer almamakta, nehir şehrin oldukça batısından akmaktadır. Eskiden önemli bir merkez olan Mallus, Antiochia ad Pyranum'dan birkaç km. içeride, Ceyhan Nehri kıyısında yer almaktadır.

Magarsa Şehri

Magarsa (Megarsus ya da Megarsos), antik Kilikya bölgesinin doğusunda, Adana Ceyhan Nehri’nin ağzında yer almış bir antik şehirdir. Büyük İskender, Issos Savaşı'ndan önce Soli'den Megarsus'a yürümüş ve orada Athena Megarsis'e ve şehrin efsanevi kurucusu Amphiaraos oğlu Amphilochus'a kurban adamıştır. Şehrin Mallus'un limanı olarak işlev gördüğü düşünülmektedir. Şehrin adı Helenistik Dönem'de Antiochia ad Pyramum olarak değiştirilmiştir.

Magarsa, Adana'nın Karataş ilçesinin 4 km. batısındaki Fener Burnu olarak bilinen bölgede, Dörtdirek'te yer almaktadır.

Mallos Antik Kenti (Mallus Antik Kenti)

Adana Gezilecek Yerler listesinde, Mallos ya da Mallus Antik Kenti Kilikya'da Pyramos Nehrinin (Ceyhan Nehri) ağzında yer almış antik bir Anadolu şehridir. Antik zamanlarda şehir Ceyhan Nehri’nin ağzında, onun limanı vazifesini gören Magarsa Şehrinin karşısındaki bir tepede durmakta olduğu düşünülmekteydi. Şehrin kalıntıları Akdeniz sahilinden birkaç km. içeride Adana'nın Karataş ilçesinin merkezinden birkaç km. uzaktaki bir tepede yer almaktadır. Ancak şehirn tam konumu halen belirsizliğini korumakta olup bir tahmine göre Karataş'ın 25 km. kuzeyindeki Kızıltahta köyündedir, bir diğerine göre ise Mallos ve Magarsa aynı yerdir.

Bir Yunan mitine göre M Antik Kentiallos, Amphilochus ve Mopsus adında iki Argos'lu kardeş tarafından kurulmuştur. Amphilochus genellikle kral ve kahin, Amphiaraos'un veya Alkmaion'un oğlu olarak tanımlanmıştır. Strabon'a göreyse bu iki kardeş, Apollon'un yarı tanrı oğullarıdır. Amphiaraos'un da Alkmaion'un da oğullarının Truva Savaşı'na tanıklık ettikleri nessiler boyu anlatılmıştır. Amphilochus ve Mopsus bu savaştan ayrılıp Argos'a dönmeden veya birbirlerini öldürmeden önce Mallus'u ve başka birkaç şehri kurmuştur. Plutarhos'un zamanına dek, ziyaretçiler Mallus'taki tapınağa orakl'ı görmeye gelmiştir. Gelen ziyaretçiler, tapınakta bir gece uyumuş ve gördükleri rüyaları tanrıların sorularına verdiği cevaplar saymışlardır.

Büyük İskender, Pyramos üzerine bir köprü yaptırmış ve Anadolu seferleri sırasında şehri ziyaret etmiş, Mallus'ta Amphilochus'a adak adamıştır. Ayrıca İskender, şehri vergiden muaf tutmuştur,1 çünkü şehir Argos kolonisidir ve kendisi de Herakles'in şehri Argos'ta doğmuş olan İskender, Herakles'in soyundan geldiğini iddia etmiştir. Mallus'tan yola çıkan triremeler Sur Kuşatması sırasında İskender'in donanmasına katılmıştır.

Şehir, Kitâb-ı Mukaddes'e göre iki şehri de cariyesine sunan IV. Antiokhos Epifanis'e karşı Tarsus'la birlik olmuştur. Mallus büyük öneme sahip bir şehir olduğu halde önemli bir cazibe taşımamıştır. Şehir, M.Ö. II. yüzyılda bilinen en eski yerküre modelini yapan Mallos'lu Crates'in doğum yeri olmuştur, ancak o, genç yaşta Tarsus'a taşınmış ve ardından Bergama'ya giderek akademik kariyerini orada geliştirmiştir. Mallus'lu Crates döneminin en önemli dilbilimcilerinden birisi olmuştur.

Mallos'un liman şehri Magarsa'ydı, ancak daha sonra şehrin kendi limanı olmuştur. Mallos'tan çıkan çok sayıda sikke günümüze ulaşmıştır. Çok sayıda antik yazarın yanı sıra Orta Çağ'da Arap, Ermeni ve İtalyan yazarlar da Mallos'tan eserlerinde bahsetmiştir. Şehir, Kilikya Ermeni Krallığı'nın yıkılmasıyla ortadan kaybolmuş ve önemini yitirmiştir. Antik Antiochia ad Pyramum şehri sahilden birkaç km. ötede Mallos yakınlarında durmaktadır.

Mallos, Katolik Kilisesi tarafından hala fahri piskoposluk sayılmaktadır. Son piskoposun 1990'da vefat etmesinden beri Mallos'a fahri piskopos atanmamıştır.

Andıl Kalesi (Andala Kalesi)

Tarih çağlarında kıyıdan içerilere, derin vadileri takip ederek uzanan yolları, düşmandan ve soygunculardan korumak amacı ile birbirini gören yüksek noktalar da kaleler veya gözetleme kuleleri inşa edilmiştir. Bu amaçla yapılan Anadolu'daki kalelerden biri de Kozan'daki Andıl (Andala) Kalesi'dir.

Orta Toroslar'da bulunan çok sayıdaki kale kalıntılarından biri olan tarihi Andıl Kalesi, Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için yapılmıştır. Kozan'dan Feke ve Saimbeyli'ye giden tarihi kervan yolunun batı yanına inşa edilen kale, haberleşme açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Kale hakkında yapılan araştırma raporları kalenin, XIII. yy.da bir manastır olarak da hizmet verdiğini ortaya koymaktadır.

Andıl Kalesi, Kozan'ın 15 km. kuzeyinde bulunur ve ilçe merkezinden görülebilir bir mevkide yer alır. Denizden 1510 m. yüksekte yer alan Andıl Dağı'nın zirvesine kurulu kale, geniş bir çevreye hakimdir. Bu kale Kozan'da bulunan kalelerin en yüksek olanıdır.

Andıl Kalesi, Çukurova'daki kaleler zincirini oluşturan kalelerin büyük çoğunluğunu görebilmektedir. Bunlar; Karasis Kalesi, Uzunoğlan (Yarıkkaya), Anavarza Kalesi ve Kozan Kalesi’dir.
Andıl Kalesine, Kozan merkezinden Turgutlu'ya giden ve oradan da Andıl Köyüne geçen, büyük çoğunluğu asfalt olan, bir yol ile ulaşmak mümkündür.

Adana, Kozan İlçesinin önemli kalelerinden birini oluşturan bu kalenin, kesin tarihi hakkın da bir bilgimiz yoktur. Fakat kalenin yapımında kullanılan malzemelerden, inşaat tekniklerinden ve kale ile yakın çevresinden çıkan çeşitli sikke ve araç gereçten bu kalenin bir Ortaçağ kalesi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Kale hakkında ilk ilmi araştırmayı yapan kişi, W. Robert Edvards'tır. Bu araştırmacının 1949 yılında yaptığı araştırma raporları, sonra yapılan Andıl kalesi tetkikleriyle örtüşmektedir.

Kale ve yakın çevresinde çok sayıda sikke bulunmuştur. Köylüler tarafından bulunan bu sikkeler içerisinde, Kilikya Ermeni Prensliği'ne ve Roma dönemine ait olduğu bilinenler de vardır. Orta çağa ait olan bu sikkeler içinde, Ermeni prenslerinden II. Levon ve II. Het'um'a ait olanlar da bulunmaktadır.

Uzunoğlan Kalesi (Yarıkkaya Kalesi)

Adana Gezilecek Yerler listesinde, Uzunoğlan Kalesi (Yarıkkaya Kalesi) Kozan İlçesinin kuzeydoğusuna, Eskimantaş Köyü ile Ferhatlı Köyünü birbirinden ayıran Uzunoğlan tepesinde bulunur. Karstik bir araziden oluşan tepe, Anavarza Kalesi ve Karasis Kalesini görebildiği gibi, Dededağı'nı da görür.

Yaklaşık 750 m. yükseklikte kurulu kalenin, güney ve güneydoğusunda Ferhatlı, kuzey ve kuzeybatısında ise Eskimantaş köyleri yer alır. Uzunoğlan tepesinin hemen karşısında Tülek tepesi, kuzeybatısında ise Çamlıtepe bulunmaktadır.

Uzunoğlan ve Tülek tepelerini birbirinden ayıran 530 m. rakımlı, Gedikboğazı mevkiinden asfalt bir yol geçer. Kalenin hemen yanından geçen bu yolun iki ucu da kaleyi, ilçe merkezine bağlar.

Hakim bir tepeye kurulu bu kale çok eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Eski Hitit kaleler zincirinin bir halkasını oluşturan kale, halen sapasağlam ayaktadır. Anadolu'daki diğer kaleler gibi bu kale de tarih çağlarında çok el değiştirmiştir. Kalenin en yüksek yerinde bulunan ibadet hanedan, kaleyi inşa edenlerin Hititler olduğu kanaatine varılabilir. Çünkü tabanı mermer ile kaplı ve çevresinde büyük sütunlar dikili olan bu ibadethanenin, güneybatıya bakan kısmında yer alan bir kayada, Hitit tanrıçasının kabartması bulunur. Yerli ve yabancı arkeologların kalede yaptığı araştırmada bu kabartmanın bir Hitit Tanrıçası olduğu ortaya çıkmıştır.

Kalenin zirvesinde yer alan açık hava tapınağı, günümüzde sütunları ve kaya kabartması ile hala sapasağlam ayakta durmaktadır.

Uzunoğlan Kalesi ve yakın çevresinde, yeraltından çıkan geyik ve aslan heykelcikleri ile çeşitli motifler burayı Hititler'in yaptığı tezini güçlendirmektedir.

Uzunoğlan'ın eteklerinde ve yakın çevresinde şehir yerleşmelerinin izlerine rastlamaktadır. Elek sırt, Beşiktaş mevkileri ile Tülek ve Çamlıtepe eteklerinde vardır. Belirtilen yerlerdeki şehir harabeleri kale ve şehir yaşantısı hakkında, bizlerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Bucak Kalesi

Bir orta çağ kalesi olan Bucak kalesi, Adana, Kozan İlçesi merkezine yaklaşık 30 km. mesafede yer alır. Kale, surları ve burçları ile sapasağlam ayakta durmaktadır. Kaleyi kimin inşa ettiği bilinmemektedir. Ancak, Bucak Kalesi'nin yapılış tekniği ve kullanılan malzemeler açısından orta çağ kalesi olduğu bilinmektedir.

Yaklaşık 60 - 70 m. yükseklikte bir tepeye kurulu kalesinin, askeri amaçlı kurulduğu tahmin edilmektedir.

Kudret Kalesi (Tepecikören Kalesi)

Adana Gezilecek Yerler listesinde, Orta çağ kalesi olan Kudret Kalesi, Kozan İlçesinin, Tepecikören Köyünün su boğazı mevkiinde bulunur.

Kozan İlçe merkezine yaklaşık 35 km. uzaklıktadır. 15-20 m. yükseklikteki bir tepeliğe kurulu kalenin surları, büyük oranda yıkılmış durumdadır. Kudret Kalesi içerisinde bir kaç tane daire şeklinde delikler vardır. Bu delikler kale içinde bulunan mahzenlerin giriş kısmındadır. Kalenin hemen yakınında bulunan Kalemli Pınar mevkiinde mezarlık vardır. Mezarlıktaki kesme taşlar üzerinde haç işaretleri bulunmaktadır.

Misis Mozaik Müzesi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan ve 1959 yılında, Misis Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkartılan mozaikleri sergilemek amacıyla kurulan Misis Mozaik Müzesi daha sonra Adana Arkeoloji Müzesi'ne bağlanmış ve eserler eserler taşınarak ziyarete kapatılmıştır.

Misis Antik Kenti sınırları içerisinde yer alan bazilikaya ait zemin mozaikleri 1956 yılında Misis Höyüğü'nde kazı yapan Alman arkeoloji uzmanları Prof. Dr. H. Theodor Bossert ile Dr. Ludwig Budde ortaya çıkarılmışlardır. Bizans dönemine ait mozaiklerde Nuh'un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir. Mozaiğin tam ortasında bir masa veya sehpa şeklinde yapılmış bir kümes ve etrafında Nuh Peygamber'in tufanda gemisine aldığı 23 adet kuş ve kümes hayvanları, bu grubun etrafında ise vahşi ve evcil hayvanlar yer almaktadır. Misis Mozaik Müzesi duvarları ışığı geçirecek şekilde cam tuğlalardan oluşmuştur.

Battal Gazi Zindanı

Adana'da, Kozan Kalesi'nde bulunan Battal Gazi Zindanı, tarihe tanıklık eden görülmeye değer bir mekandır. Halkın belleğinde yaşatılan bir menkıbeye göre Battal Gazi, Kozan'ın fethine katılmış, bir müddet Kozan'da yaşamıştır.

Anavarza ve Kozan'da bir çok mücadelelerle düşmanı hezimete uğratıp, bir süre esaret altında kalsa da, zekası ve yiğitliği ile düşmanın elinden kolayca kurtulduğu, Kozan sancağı altında bir çok savaşta bulunduğu rivayet edilmektedir.

Keşiş Mağarası

Tarihi Keşiş Mağarasının ilginç bir hikayesi var. Hikayeye göre, Hz. Mevlana Konya'dan Suriye'nin Şam şehrine 7 yıl süren medrese eğitimi için yola çıkar. Bu esnada yolu rivayete göre Kozan'dan geçer. Sis diyarı Kozan'da Keşiş Mağarasında yaşayan 3 keşişle karşılaşır. Bu keşişlerin karşıdaki insanın düşüncelerini okuyabilme özelliğine sahip oldukları rivayet edilmektedir. "Arifelerin Menkıbeleri" adlı eserin II. cildinde Hz. Mevlana'nın hayatını anlatan bölümde hikaye geçmektedir.

Kalenin eteklerinde bulunan mağara, görenleri büyüleyen bir özelliğe sahip olmakla birlikte hazine avcılarının da uğrak yeri olmuştur. Keşiş Mağarasının dış görünümü bir çok ziyaretçiler tarafından Trabzon'da bulunan Sümela Manastırını anımsattığı söylenmektedir.