Edirne Ainos Antik Kenti

Güncellenme : 20.09.2020 15:45:24

⇗ Paylaş ⇗ Site İçi Arama ⇗ Edirne Rehberi Liste

Türkiye'de bulunan önemli antik şehirlerinden biri olan Ainos Antik Kenti, Edirne şehir turu yapanların mutlaka görmesi gereken önemli destinasyonlardan biridir.

Orta Miyosen'de oluşmuş bir yarımada kıyısında kurulmuş olan kent kıyıdan 3.5 km. içeride kalmıştır. İki limanı olan kentin bu limanları, Meriç’in yığdığı alüvyonlarla, günümüzde Dalyan ve Taşaltı gölleri olarak bilinen iki göl haline gelmiştir.

Ainos Antik Kenti Kazıları

İlk kazılar A. Erzen başkanlığında olan ekip tarafından 1971 ve 1972 yıllarında yapılmıştır. Kazı çalışmalarına 1979 yılında yeniden başlanmıştır. S. Başaran’ın 1994 yılında başkanlığını üstlendiği Ainos Antik Kenti kazıları günümüzde de devam etmektedir.

Tabakalanma

Tabakalanma konusu 1971 ve 1994 yılları arasındaki kazılarda şekillenmiş olup, bunlar beş yapı katı "kültür tabakası" olarak tanımlanmıştır.

Buluntular

Mimari
Aiol kültür tabakasında, bütün olarak kalkerden oluşmuş kaya içine oyulmuş dikdörtgen bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Duvarların üst kısmında ahşap kiriş yuvaları oyulmuş olan yapı 4,8 X 2,5 boyutlarında olup yaklaşık 3 m. yüksekliktedir.

Diğer buluntular
Ainos’un M.Ö. VI. yy. başlarından başlayarak Attika etkisinde kaldığı bu yüzden bu bölgede imal edilmiş seramikler giderek artmıştır. M.Ö. V. ve IV. yy. dönemi bronz sikkeler de buluntular arasındadır.Bulunan mühürlü amforalar, Ainos'un M.Ö. V. yy.dan itibaren Taşoz Adası'ndan şarap ithal ettiğini göstermektedir

Değerlendirme
Kazılarda elde edilen bulgulara göre Ainos'da bir Dionisos kültü varlığı düşünülmektedir. Yerleşim M.Ö. MV.li yıllara kadar uzanan bir iskan göstermektedir. Fakat M.Ö. 7. yy.dan itibaren gerçek bir şehir devleti karakteristiğine bürünmüştür. Yakın civarda bilinen en eski yerleşme Enez ilçesinin hemen yanındaki Neolitik Çağ yerleşmesi olan Hoca Çeşme Höyüğü'dür.

Ainos Antik Kenti Tarihi

Ainos, Salamis, Plataia ve Mykale M.Ö. 480 ve 479 savaşlarındaki Grek zaferleri ardından Attik Delos Birliği'ne katılmıştır. Bu ittifak, Ainos zanaatlerinde Attika etkisini artırmış, hatta Atina ile rekabet edecek duruma gelmiştir.

Ainos Antik Kenti Yerleşim

Ainos, Kuzeyde Karadeniz, Güneyde Ege, Doğuda Marmara denizi Batıda ise Makedonya ile sınır oluşturmaktadır.Bir kıyı kenti olan Enez ile Ainos orta Miyosende kuzey Ege kıyısındaki yarım ada üzerinde Meriç Nehrinin döküldüğü yerde kurulmuş olması Irmak üzerinden karşı kıyı ile alışverişin önemini vurgulamaktadır.Bölgedeki kıyı hareketliliği Ainos Antik Kenti yerleşkesi açısından önem teşkil ettiği görülmektedir.

Ainos Antik Kenti Konum - Nasıl Gidilir

Adres : Yeni Mahalle, Enez / Edirne / Türkiye

Özel araçlar ile ulaşım sağlanabilen Edirne Ainos Antik Kenti hakkında bazı gezi sitelerinde yakın çevresi için verilen destinasyon bilgileri tamamen hatalı olup (muhtemelen arama motorları için anahtar kelime kasma çalışması) bazıları aynı ilçe sınırlarında bile bulunmamaktadır.

Bu yüzden tur ve tatil planlarken her zaman dijital haritalardan da gideceğiniz bölge için mutlaka kontrol yapmanız gezinizin eziyete dönüşmesini engeller.