AnasayfaTürkiye Tur Rehberiİstanbul Tur Rehberiİstanbul Topkapı Sarayı

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

 

Tarih : 15.02.2020 17:40:29

İstanbul'da en çok ziyaretçi alan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul’u gezenlerin mutlaka görmesi gereken önemli destinasyonlardan biridir. İstanbul'da ziyaretçi sayısında ikinci sırada olan müze ise Ayasofya Müzesidir.

İstanbul Topkapı Sarayı Kuruluş

1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi sonrası, temeli 1460 yılında atılarak 1478 – 1479 yıllarında yapımı tamamlanan Topkapı Sarayı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sonrası, 3 Nisan 1924 yılında müze haline getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk tarihi müzesi olarak halkın ziyaretine açılmıştır.

İstanbul Topkapı Sarayı Bölümleri

Topkapı Sarayı, kara tarafından Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Sûr-ı Sultâni, deniz tarafından ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara kapılarıyla ve deniz kapılarıyla saray içerisindeki değişik yerlere açılan kapıların haricinde, sarayın anıtsal girişi Ayasofya'nın arkasında bulunan Saltanat Kapısı’dır. Topkapı Sarayı yönetim, eğitim yeri ve padişahın ikâmetgâhı olması sebebiyle oluşturulan yapılanmaya uygun olarak iki ana bölüme ayrılmıştır.

Saltanat Kapısı

Sarayı şehirden ayıran ve Fatih tarafından sarayın inşaatıyla birlikte yaptırılmış olan Sur-i Sultani içerisindeki saray alanına Bâb-ı Hümâyûn’dan girilmektedir.

Alay Meydanı

Bab-ı Hümayun'dan girilen, asimetrik planlı bu avluya saray-kent-devlet üçlü yönetim sisteminin ikinci derecede öneme sahip olan yapıları yerleştirilmiştir.Burası halkın belirli günlerde girebildiği ve devletle olan ilişkilerini yürüttüğü bir merkez niteliğindedir. Devlet erkanının at ile girebildiği tek alandır.

Babüsselam

Fatih Sultan Memed tarafından 1468 yılında yaptırılmıştır. Kanunî döneminde yapılan onarımlardan sonra, kesme taştan, geniş kemerli portal tonozu, yan nişleri ile 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin klasik unsurlarını yansıtan kapı, İki kulesi ile çağdaşı Avrupa kale kapılarına da benzer. Demir kapı 1524’te İsa bin Mehmed tarafından yapılmıştır. I. Avluya bakan cephede Kelime-i Tevhid, Sultan II. Mahmud tuğrası, yanlarda 1758 tarihli tamir kitabeleri ve Sultan III. Mustafa tuğraları vardır.

İstanbul Topkapı Sarayı, Saray-ı Hümayun ve İç Saray

Surlarla çevrili Saray-ı Hümayun'un yapıları: Otluk Kapısı, Balıkhane Kapısı, Saadet Kapısı, Haseki Hamamı, Alay Köşkü, Zeynep Sultan Camii, Soğukçeşme Kapısı, Ayasofya, III. Ahmet Çeşmesi, Ahırkapı Feneri, İncili Köşk, Odun Kapısı, Has Ahır, Hasbahçe, Şevkiye Köşkü, Vükela Kapısı, Eski Kayıkhaneler, Sepetçiler Kasrı, Yalı Köşkü, Demirkapı, Yalıköşkü Kapısı, Yeni Darphane, Darphane Köşkü, Babı Hümayun, Gülhane Kasrı, Gotlar Sütunu, Babüsselam, Arz Odası, Çinili Köşk, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, III. Osman Köşkü, Sofa Köşkü, Lala Bahçesi, Birinci Avlu, İkinci Avlu, Üçüncü Avlu, Topkapı Sarayı.

İç saraydaki yapılar

Babüsselam, Mutfak kanadı, Babüssaade, Arz odası, Fatih Köşkü, Hekimbaşı odası, Ağalar Camii, İç hazine, Raht Hazinesi, Has Ahır, Kubbealtı, III. Ahmet Kütüphanesi, Sünnet odası, III. Murat Köşkü

İstanbul Topkapı Sarayı Adres

Adres : Cankurtaran, Fatih / İstanbul / Türkiye
Web : www.topkapisarayi.gov.tr

Sultanahmet meydanına çok yakın olan Topkapı Sarayı'na en kolay Kabataş - Bağcılar Hızlı Tramvay Hattı ile ulaşım sağlanabilir.

×