Ankara Tarihi Gordion Müzesi

 

Tarih : 13.11.2019 01:55:36

Yassıhöyük köyü sınırlarında olan Gordion Müzesi içinde Kral Midas'ın tümülüsü vardır. Fakat Kral Midas'ın kemikleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne taşınmıştır.

Türkiye'de bulunan önemli müzelerden biri olan ve Ankara'ya gelen turistlerin en çok merak ve tercih ettiği müzeler içinde ilk sıralarda yerini alan Ankara Gordion Müzesi, Başkenti gezenlerin mutlaka görmesi gereken önemli destinasyonlardan biridir.

Gordion Müzesi Eserler

Çeşitli dönemlere ait eserlerin sergilenmiş olduğu Ankara Gordino Müzesi içinde, Eski Tunç Çağı’ndan başlayarak, Orta ve Geç Tunç Çağı, Erken Frig Çağı’na ait çanak ve çömlekler, Erken Demir Çağı’na ait kabartmalı ortostatlar, yine Erken Frig Çağı’na ait demir aletler yer alır. Dokumacılıkta kullanılan ağırşaklar, cam, mühür ve mühür baskıları, MÖ. 4'üncü ve MÖ. 2'nci yüzyıllar arasına tarihlenen İskender sikkeleri giriş salonunda yer almaktadır. Yener Yılmaz salonunda ise MÖ. 8'inci ve MÖ. 4'üncü yüzyıllar arasında tarihlenen Geç Frig ve ithal seramikler ile Lidya Dönemi, Helenistik Dönem ve Roma Dönemi'ne ait eserler sergilenmektedir.

Bunların dışında, Frig yazıtlı ve baskılı çanak çömlekler, Frig mimarisine ait terrakotta parçaları, çeşitli malzemelerden yapılmış eserler ile Kibele kabartmaları ve figürler önemli yer tutar. Polatlı Höyük’ten getirilen ve Anadolu’nun en eski halkı olarak bilinen Hatti’lere ait ölü gömme şekillerini gösteren mezarlar da müzenin diğer sergileri arasında yer alır. Galat Mezarı ile Frig ve Roma mozaikleri ise müzenin bahçesinde sergilenmektedir.

Gordion Müzesi Teşhir Salonları

Eski Tunç Çağı
Yaklaşık olarak MÖ 3000'li yıllara rastlayan Eski Tunç Çağı, Gordion'da yerleşimin bilinen ilk safhasıdır. Anadolu ve Yakın Doğu'da, aletler ve diğer araç gereçlerin yapımında kullanılan tuncun üretiminde, en son teknolojik adımların atılması bu döneme rastlar. Daha eski bir dönem olan Neolitik Dönemde ana malzeme taş kullanılmış ancak Gordion ve çevresinde bu döneme ait buluntulara rastlanılmamıştır.

Polatlı Höyük kazıları
Gordion - Yassihöyük merkez bölgesindeki Polatlı Höyük kazısı Seton Lloyd ve Nuri Gökçe tarafından 1949 yılında bir kazı sezonunda tamamlanmıştır. 21. Boya bezekli kap, P.T. Tespit edilen toplam 31 yerleşim katı MÖ 3000-1200'e tarihlendirilmektedir. (Erken, Orta ve Geç Tunç Dönemleri). Polatlı Höyük'ten çıkan ve Eski Tunç Çağma ait olan kapların büyük çoğunluğu Gordion eserleri ile mükemmel bir benzerlik gösterir.

Orta Tunç Çağı
Anadolu'da Orta Tunç Çağı, Eski Assur Ticaret Kolonileri ve Eski Hitit Krallığı zamanı olup bu iki dönem sırasıyla Kayseri yakınlarındaki Kültepe-Kaneş ve Boğazköy-Hattuşa (Çorum ili) kazılan ile en iyi şekilde bilinmektedir.

Genç Tunç Çağı
Geç Tunç Çağı, başkenti Boğazköy-Hattuşa olan Hitit İmparatorluğu'nun dönemidir. Bu dönemde, Gordion'un nasıl bir öneme sahip olduğu belirsizdir. Sergilenen çanak çömlekler çarkta yapılmış ve toplu üretilmiş olup diğer Hitit merkezlerindekiler gibidir ve bu nedenle, yerel ekonominin, Hitit hakimiyet bölgesi ile bağlantılı olduğunu ortaya koyar.

Gordion Müzesi Adres

Yassıhüyük Köyü, Polatlı / Ankara / Türkiye

Yassıhöyük Köyü yakınında bulunan Gordion Müzesi'nin çok yakınında Gordion Antik Kenti yer alır.

Türkiye Tur Rehberi - Sezon

×